Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης — Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Τηλ2310 013188, Fax 2310 791188
 
Greek      English
7th International Conference on Contemporary Marketing Issues
10-12 July 2019

1st University Business Conference


 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA
 
 
 

ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο παρών ιστότοπος έχει παύσει να ενημερώνεται λόγω της κατάργησης του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης. Η μετεξέλιξη του τμήματος από το Μαϊο 2019 είναι το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για το οποίο θα βρείτε πληροφορίες στο http://ommt.ihu.gr/
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνεται ότι από τις 31/10/2018 το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης έχει παύσει τη λειτουργία του και καταργείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 82/31-05-2013 (ΦΕΚ 123/Α/3-6-2013).
Οι φοιτητές του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης μεταφέρονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στην Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μάρκετινγκ.
 

Περιγραφη Τμηματος

To Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ανήκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ). Από το Σεπτέμβριο 2013 το Τμήμα συγχωνεύτηκε με το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και εντάσσεται σε νέο Τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων με τρεις κατευθύνσεις, ενώ μπαίνει σε κατάσταση μεταβατικής λειτουργίας μέχρι το 2018.

Το αντικείμενο του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης του Μάρκετινγκ, των εφαρμογών του, καθώς και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων στις Πωλήσεις και στη Διαφήμιση, εφαρμόζοντας τις μεθόδους που προσφέρουν οι νέες Τεχνολογίες και η Πληροφορική.

Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ιδρύθηκε το 1984 και οι πρώτοι απόφοιτοι πήραν το πτυχίο τους τον Απρίλιο του 1987. Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ) είναι οκτώ εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε να καλύπτει τη διαδικασία σχεδιασμού, δημιουργίας, υλοποίησης, τιμολόγησης, διανομής, προώθησης, διαφήμισης και διάθεσης για την ικανοποίηση των στόχων, ατόμων και συνόλου, σε ιδέες, προϊόντα και υπηρεσίες.

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο νέος ιστότοπος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργεί στη διεύθυνση
www.ba.teithe.gr

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2013 και προέρχεται από τη συγχώνευση των τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ) και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις:
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Οι κατευθύνσεις Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ λειτουργούν ενιαία για το Α’ έτος σπουδών και τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις αίθουσες και από το προσωπικό του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης. Οι ανακοινώσεις των κατευθύνσεων αυτών και πληροφορίες για το πρόγραμμα αναρτώνται από 28/8/2015 στη νέα ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Διοίκησης & Μάρκετινγκ.

Επικοινωνία:
Γραμματεία Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Τηλ. 2310 013563, Φαξ 2310 791184.

Η κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων λειτουργεί στις εγκαταστάσεις και από το προσωπικό του πρώην Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο http://www.tour.teithe.gr