Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης — Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Τηλ2310 013188, Fax 2310 791188
 
Greek      English

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Βιογραφικά μελών εκλεκτορικού σώματος για μία θέση Καθηγητή Εφαρμογών με ειδικότητα "Μάρκετινγκ" και εξειδίκευση στη "Διαφήμιση"

Τρίτη 24 Μαρτίου 2015
 
 
 
 

Περιγραφη Τμηματος

To Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ανήκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ). Από το Σεπτέμβριο 2013 το Τμήμα συγχωνεύτηκε με το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και εντάσσεται σε νέο Τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων με τρεις κατευθύνσεις, ενώ μπαίνει σε κατάσταση μεταβατικής λειτουργίας μέχρι το 2018.

Το αντικείμενο του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης του Μάρκετινγκ, των εφαρμογών του, καθώς και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων στις Πωλήσεις και στη Διαφήμιση, εφαρμόζοντας τις μεθόδους που προσφέρουν οι νέες Τεχνολογίες και η Πληροφορική.

Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ιδρύθηκε το 1984 και οι πρώτοι απόφοιτοι πήραν το πτυχίο τους τον Απρίλιο του 1987. Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ) είναι οκτώ εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε να καλύπτει τη διαδικασία σχεδιασμού, δημιουργίας, υλοποίησης, τιμολόγησης, διανομής, προώθησης, διαφήμισης και διάθεσης για την ικανοποίηση των στόχων, ατόμων και συνόλου, σε ιδέες, προϊόντα και υπηρεσίες.

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2013 και προέρχεται από τη συγχώνευση των τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ) και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις:
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Οι κατευθύνσεις Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ λειτουργούν ενιαία για το Α’ έτος σπουδών και τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις αίθουσες και από το προσωπικό του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης. Οι ανακοινώσεις των κατευθύνσεων αυτών και πληροφορίες για το πρόγραμμα αναρτώνται προσωρινά στην παρούσα ιστοσελίδα.

Επικοινωνία:
Γραμματεία Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Τηλ. 2310 013563, Φαξ 2310 791184.

Η κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων λειτουργεί στις εγκαταστάσεις και από το προσωπικό του πρώην Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο http://www.tour.teithe.gr