Οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να ανανεώνουν την εγγραφή τους στο τμήμα κάθε εξάμηνο. Σύμφωνα με την παρ.2, αρθρο 33 του Ν.4009/11, ο φοιτητής αν δεν εγγραφεί για (2) δύο συνεχόμενα εξάμηνα στο Τμήμα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη Σχολή.