Οι αιτήσεις για ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γίνονται κάθε χρόνο από 1 ως 15 Νοεμβρίου.

Οι υποψήφιοι καταθέτουν ένα αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας και ένα αντίγραφο πτυχίου.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο διάστημα 1 ως 15 Δεκεμβρίου.

Η εξεταστέα ύλη είναι:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Εισαγωγικές έννοιες του ΜΚΤ (ορισμοί-φιλοσοφίες-ρόλος ΜΚΤ)
Μίγμα του ΜΚΤ
Αγορά (κριτήρια-τμηματοποίηση-διακρίσεις αγοράς)
Ταξινόμηση προϊόντων
Προϊόν (Κ.Ζ.Π.- δημιουργία νέου προϊόντος-συσκευασία-σήμα)
Κανάλια διανομής
Τιμολόγηση του προϊόντος
Προώθηση προϊόντος
Έρευνα ΜΚΤ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Γενικά περί Οικονομικών Οργανισμών-Επιχειρήσεων (έννοια και χαρακτηριστικά αυτών, κατηγορίες, συνασπισμοί επιχειρήσεων, πολυεθνικές επιχειρήσεις, επιχείρηση και το περιβάλλον της)
Διοίκηση (φύση και σημασία της Διοικήσεως, θεωρία της Διοικήσεως, λειτουργίες της Διοικήσεως)
Λειτουργίες της Διοικήσεως (περί προγραμματισμού, οργανώσεως, επανδρώσεως, διευθύνσεως, ελέγχου)

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι
Έννοια και αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης
Οικονομικά Αγαθά, Οικονομικοί πόροι
Θεωρία ζήτησης-Θεωρία προσφοράς, προσδιορισμοί Τιμής
Ελαστικότητα ζητήσεως-Προσφοράς
Έννοια και μορφές αγοράς
Θεωρία Τιμών- κρατικός Παρεμβατισμός