Ο παρών ιστότοπος δεν ισχύει από το 2013.

Η μετεξέλιξη του τμήματος από το Μαϊο 2019 είναι το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για το οποίο θα βρείτε πληροφορίες στο http://ommt.ihu.gr/