Για την έναρξη πτυχιακής εργασίας πρέπει ο φοιτητής να βρίσκεται τουλάχιστον στο 7ο τυπικό εξάμηνο σπουδών και να χρωστάει μέχρι και έξι μαθήματα.

Δηλώσεις:

Οι δηλώσεις ανάληψης πτυχιακής εργασίας γίνονται 2 φορές το χρόνο, στην αρχή του εξαμήνου και κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων.

Οι δηλώσεις γίνονται μόνο στη γραμματεία και οι διδακτικές μονάδες δεν προσμετρώναι στη δήλωση μαθημάτων.

Παρουσιάσεις:

Οι παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών διενεργούνται 4 φορές το χρόνο:

  • Αρχές Οκτωβρίου
  • Αρχές Δεκεμβρίου
  • Κατά την Β΄ εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου
  • Κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου.

Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων εξέτασης ανακοινώνονται από τη γραμματεία.(Βλέπε Ανακοινώσεις Γραμματείας)

Οδηγίες για την παρουσίαση πτυχιακών εργασιών

Οι φοιτητές που θα παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία, θα πρέπει κατά την ημέρα της εξέτασής τους, πριν την παρουσίαση, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, ώστε:
1. Να παραλάβουν το πρακτικό αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας, το οποίο δίνετε από τους φοιτητές κατά την παρουσίαση της εξέτασης, στα μέλη της τριμελούς επιτροπής
2. Να καταθέσουν ένα (1) CD με την πτυχιακή τους ατομικά στη Γραμματεία και στην κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ-Θ.
Εάν πρόκειται για ομάδα φοιτητών (π.χ δύο έως τρεις φοιτητές/τριες), υποβάλλουν ένα (1) CD όλη η ομάδα στην Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ-Θ.
(Το πρόγραμμα παρουσίασης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος).

Παρατήρηση: Παρακαλείσθε κατά την προσέλευσή σας στη Γραμματεία, να έχετε μαζί σας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ το βιβλιάριο σπουδών ή την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα και να γνωρίζετε τον τίτλο της εργασίας στα Αγγλικά.