Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Μάρκετινγκ