Στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης εφαρμόζεται από το 2008 διαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ).

Το Τμήμα ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία της πρώτης εσωτερικής αξιολόγησης και πιστοποιήθηκε από την ΑΔΙΠ.