Α’ Εξάμηνο

Κωδ

Τίτλος   Μαθήματος

ΧΑΡ

Ώρες   διδασκαλίας

ΔΜ

Θ

Ε

ΑΠ

Συν

Α101

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

ΓΥ

3

3

6

6

Α102

Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΓΥ

3

2

5

6

Α103

Αρχές Οικονομικής    Ι

ΓΥ

2

2

4

6

Α104

Μαθηματικά

ΓΥ

3

2

5

6

Α105

Εισαγωγή στους Η/Υ

ΓΥ

2

2

4

6

Σύνολο

13

2

9

24

30

Β’ Εξάμηνο

Κωδ

Τίτλος   Μαθήματος

ΧΑΡ

Ώρες   διδασκαλίας

ΔΜ

Θ

Ε

ΑΠ

Συν

Β201

Μίγμα Μάρκετινγκ

ΓΥ

3

2

5

6

Β202

Στατιστική

ΓΥ

3

2

5

6

Β203

Αρχές Οικονομικής ΙΙ

ΓΥ

3

2

5

6

Β204

Χρηματοοικονομική Λογιστική

ΓΥ

2

3

5

6

Β205

Κοινωνιολογία

ΓΥ

2

2

4

6

Σύνολο

13

3

8

24

30

Γ’ Εξάμηνο

Κωδ

Τίτλος   Μαθήματος

ΧΑΡ

Ώρες   διδασκαλίας

ΔΜ

Θ

Ε

ΑΠ

Συν

Γ301

Επιχειρησιακές επικοινωνίες

ΕΥ

3

2

5

6

Γ302

Μάρκετινγκ Λιανικού εμπορίου

ΕΥ

3

2

5

6

Γ303

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

ΕΥ

3

2

5

6

Γ304

Δημόσιες σχέσεις

ΕΥ

2

3

5

6

Γ305

Ηλεκτρονική Διαχείριση Δεδομένων

ΓΥ

2

2

4

6

Σύνολο

13

2

9

24

30

Δ’ Εξάμηνο

Κωδ

Τίτλος   Μαθήματος

ΧΑΡ

Ώρες   διδασκαλίας

ΔΜ

Θ

Ε

ΑΠ

Συν

Δ401

Εισαγωγή στη Διαφήμιση

ΕΥ

2

3

5

6

Δ402

Συμπεριφορά καταναλωτή

ΕΥ

3

2

5

6

Δ403

Έρευνα Μάρκετινγκ

ΕΥ

2

3

5

6

Δ404

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

ΕΥ

2

3

5

6

Δ405

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΕΥ

3

3

6

6

Σύνολο

12

6

8

26

30

Ε’ Εξάμηνο

Κωδ

Τίτλος   Μαθήματος

ΧΑΡ

Ώρες   διδασκαλίας

ΔΜ

Θ

Ε

ΑΠ

Συν

Ε501

Σχεδιασμός διαφημιστικής εκστρατείας

ΕΥ

2

3

5

6

Ε502

Εφαρμοσμένη έρευνα στο Μάρκετινγκ

Ε

2

3

5

6

Ε503

Ανάλυση Δεδομένων

ΕΥ

2

2

4

5

Ε504

Τεχνική ανάλυση χρηματοοικονομικών προϊόντων

ΕΥ

2

1

3

4

Ε505

Μάρκετινγκ υπηρεσιών

ΕΥ

2

1

3

4

Ε506

Διεθνές Επιχειρείν (International Business)

ΕΥ

1

2

3

3

Έντυπη και ηλεκτρονική    Διαφήμιση

Ε507

Εισαγωγή στη Ψυχολογία

ΓΥ

2

2

2

Στοιχεία Δικαίου
Σύνολο

13

10

2

25

30

ΣΤ’ Εξάμηνο

Κωδ

Τίτλος   Μαθήματος

ΧΑΡ

Ώρες   διδασκαλίας

ΔΜ

Θ

Ε

ΑΠ

Συν

ΣΤ601

Στρατηγική Μάρκετινγκ

Ε

2

2

4

6

ΣΤ602

Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ

Ε

2

2

4

6

ΣΤ603

Διεθνές Μάρκετινγκ

Ε

3

2

5

6

ΣΤ604

Συστήματα Πληροφορικής στη Διοίκηση

ΕΥ

2

2

4

3

ΣΤ605

Δημιουργικό της διαφήμισης

Ε

2

3

5

6

ΣΤ606

Ηλεκτρονική Διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες (e-CRM)

ΕΥ

2

2

4

3

Ηλεκτρονικό επιχειρείν
Σύνολο

13

8

4

25

30

Ζ’ Εξάμηνο

Κωδ

Τίτλος   Μαθήματος

ΧΑΡ

Ώρες   διδασκαλίας

ΔΜ

Θ

Ε

ΑΠ

Συν

Ζ701

Διοίκηση Μάρκετινγκ

Ε

2

3

5

6

Ζ702

Προσωπικές πωλήσεις

Ε

2

2

4

6

Ζ703

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

ΕΥ

2

3

5

5

Ζ704

Παρουσίαση διαφημιστικής εκστρατείας

Ε

2

3

5

6

Ζ705

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

ΕΥ

3

3

4

Ζ706

Τουριστικό Μάρκετινγκ

ΕΥ

2

2

3

Σύγχρονες τάσεις στο Μάρκετινγκ

13

9

2

24

30

Η’ Εξάμηνο

Κωδ

Τίτλος   Μαθήματος

ΧΑΡ

ΔΜ

Η801

Πτυχιακή εργασία

Υ

20

Η802

Πρακτική άσκηση

Υ

10

Total

30