ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΩΡΙΑΣ

Η εξεταστέα ύλη της θεωρίας του μαθήματος για το χειμερινό εξάμηνο 2013-14 είναι τα παρακάτω κεφάλαια του Βιβλίου του κ. Καραπιστόλη «Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση»

Κεφ Ι – ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κεφ ΙΙ – ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ

Κεφ ΙV – ΑΝΙΟΥΣΑ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

 

 

-> Το ερωτηματολόγιο για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου.