Η σελίδα αυτή δεν ενημερώνεται πλέον. Μπορείτε να δείτε τη σελίδα του αντίστοιχου μαθήματος στον ιστότοπο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σημειώσεις μαθήματος

-> Σημειώσεις μαθήματος

Διαφάνειες παραδόσεων θεωρίας

-> Ολες οι διαφάνειες σε ένα αρχείο zip

Εξεταστέα Υλη

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15 είναι τα παρακάτω θέματα που περιλαμβάνονται στις ηλεκτρονικές σημειώσεις του κ. Καραπιστόλη ή καλύφθηκαν στις παραδόσεις του μαθήματος:

  1. Ορισμός πολυμέσων και είδη εφαρμογών
  2. Ψηφιακή τεχνολογία και χαρακτηριστικά ψηφιακών μέσων
  3. Παγκόσμιος ιστός και διαδικτυακές πολυμεσικές εφαρμογές
  4. Στοιχεία των πολυμεσικών εφαρμογών
    • Εικόνα
    • Ήχος
    • Βίντεο