Διανομή Βιβλίου

Το βιβλίο του μαθήματος είναι το “ Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων”, Ευάγγ. Κεχρής, Κριτική, 2006.

Εξεταστέα Υλη Θεωρίας για το χειμερινό εξάμηνο 2013/14

Η εξεταστέα ύλη της θεωρίας του μαθήματος «Ηλεκτρονική Διαχείριση Δεδομένων» για το χειμερινό εξάμηνο 2011/12 είναι ολόκληρο το βιβλίο «Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων» εκτός από το κεφάλαιο 5 (Η γλώσσα SQL). Αναλυτικότερα, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει:
1.Ορισμός και χαρακτηριστικά δεδομένων
2.Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων
3.Μοντελοποίηση Δεδομένων
4.Το σχεσιακό μοντέλο
5.Σχεδιασμός σχεσιακής Βάσης Δεδομένων
6.Κανονικοποίηση
7.Υλοποίηση Βάσεων Δεδομένων σε ACCESS
8.Ερωτήματα
9.Συνδέσεις μεταξύ των πινάκων
10.Φόρμες
11.Εκθέσεις

Σημειώσεις εργαστηρίου

Σημειώσεις Εργαστηρίου

Εκφωνήσεις ερωτημάτων για την άσκηση Ενοικιάσεων Αυτοκινήτου