Σημειώσεις μαθήματος   Οργάνωσης και Διοίκησης Πωλήσεων

Το βιβλίο του μαθήματος σε ηλεκτρονική μορφή