Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι τα παρακάτω κεφάλαια-υποκεφάλαια του βιβλίου «Στατιστική Επιχειρήσεων» του κ. Δ. Καραπιστόλη:

Κεφ 9

9.6.1, 9.6.2

Κεφ. 10   όλο

Κεφ. 11   όλο

Κεφ. 12

12.0, 12.1, 12.6, 12.7, 12.11

Κεφ. 14

14.0, 14.1, 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3, 14.2.4, 14.3, 14.4

Ασκήσεις Επανάληψης

Ασκήσεις Επανάληψης ΙΙ