ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

23/1/2015 Αποτελέσματα Α” εξέτασης του εργαστηρίου
-> Αποτελέσματα
Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου σε 2 τμήματα:
Ώρα 11.00 για τους φοιτητές των τμημάτων της Δευτέρας
Ώρα 12.15 για τους φοιτητές των τμημάτων της Τετάρτης

8/1/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω τμήματα εξέτασης εργαστηρίου. Οι φοιτητές καλούνται να προσέλθουν στη μέρα και ώρα του τμήματος στο οποίο έχουν ενταχθεί. Θα γίνουν δεκτοί μόνο οι φοιτητές των οποίων το όνομα συμπεριλαμβάνεται στην αντίστοιχη λίστα.

Επιπρόσθετα, οι φοιτητές του Τμ. Εμπορίας και Διαφήμισης που δεν περιλαμβάνονται σε κανένα από τα παρακάτω τμήματα μπορούν να προσέλθουν για εξέταση στο Τμήμα Δευτέρας ώρα 11.30, εφόσον  έχουν παρακολουθήσει ήδη το εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δεδομένων, είχαν ολοκληρώσει την παρακολούθηση χωρίς να κοπούν από απουσίες και έχουν δηλώσει το εργαστήριο στη δήλωση μαθημάτων τους (Πυθία).

  1. Δευτέρα 11.30
  2. Δευτέρα 13.00
  3. Δευτέρα 14.15
  4. Τετάρτη 10.30
  5. Τετάρτη 11.45
  6. Τετάρτη 13.00
  7. Τετάρτη 14.15

Διανομή Βιβλίου

Το βιβλίο του μαθήματος είναι το “ Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων”, Ευάγγ. Κεχρής, Κριτική, 2006.

Εξεταστέα Υλη Θεωρίας για το χειμερινό εξάμηνο 2014/15

1. Από βιβλίο «Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων» όλα τα κεφάλαια εκτός από το κεφάλαιο 5 (Η γλώσσα SQL).
2. Από τις παραδόσεις του μαθήματος τα θέματα:

  • Εισαγωγή στην έννοια της επιχειρηματικής ευφυείας
  • Χρήση ερωτημάτων και αναφορών στην υποστήριξη της διοίκησης και του μάρκετινγκ
  • Εισαγωγή στην έννοια της εξόρυξης πληροφορίας από δεδομένα (Data mining)

Αναλυτικότερα, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει:
1.Ορισμός και χαρακτηριστικά δεδομένων
2.Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων
3.Μοντελοποίηση Δεδομένων
4.Το σχεσιακό μοντέλο
5.Σχεδιασμός σχεσιακής Βάσης Δεδομένων
6.Κανονικοποίηση
7.Υλοποίηση Βάσεων Δεδομένων σε ACCESS
8.Ερωτήματα
9.Συνδέσεις μεταξύ των πινάκων
10.Φόρμες
11.Εκθέσεις
12. Η έννοια της επιχειρηματικής ευφυείας
13. Χρήση ερωτημάτων και αναφορών στην υποστήριξη της διοίκησης και του μάρκετινγκ
14. Η έννοια της εξόρυξης πληροφορίας από δεδομένα (Data mining)

Σημειώσεις και διαφάνειες

→ Διαφάνειες παραδόσεων
→ Σημειώσεις Εργαστηρίου