Στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης εφαρμόζεται σταδιακά το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Μάρκετινγκ.

Το ισχύον πρόγραμμα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 είναι:

Για τα εξάμηνα από 1 ως 6: Πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Μάρκετινγκ. (Μικρές τροποποιήσεις στο 4ο, 6ο και 7ο εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν από Δεκέμβριο 2015)
Για το 7ο εξάμηνο: Το παλαιό πρόγραμμα του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης