Στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης λειτουργούν τρεις Τομείς μαθημάτων:

 • Τομέας του Μάρκετινγκ
 • Τομέας της Οργάνωσης και Διοίκησης και
 • Τομέας της Πληροφορικής και Τεκμηρίωσης

Ο κάθε τομέας είναι υπεύθυνος για την αντίστοιχη ομάδα μαθημάτων, συντονίζεται από τον Υπεύθυνο του Τομέα και στελεχώνεται από μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ο Τομέας Μάρκετινγκ καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του μάρκετινγκ, της διαφήμισης, των πωλήσεων και της έρευνας αγοράς. Υπεύθυνος Τομέα: Δρ Κοκκίνης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Μέλη:

 • Δρ. Σαρμανιώτης Χρήστος, Καθηγητής
 • Δρ. Εξαδάκτυλος Νικόλαος, Καθηγητής
 • Δρ. Τηλικίδου Ειρήνη, Καθηγήτρια
 • Μαυρίδης Σάββας, Επίκουρος Καθηγητής
 • Δελησταύρου Αντωνία, Καθηγήτρια Εφαρμογών
 • Βλαχάκης Σωτήριος, Καθηγητής Εφαρμογών
 • Γκούνας Αθανάσιος, Καθηγητής Εφαρμογών

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, τη λογιστική, καθώς και τις σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας με χρήση του Διαδικτύου. Υπεύθυνος Τομέα: Δρ. Μπελίδης Αθανάσιος, Καθηγητής Μέλη:

 • Δρ. Καργίδης Θεόδωρος, Καθηγητής
 • Δρ Τσιάκης Θεοδόσιος, Καθηγητής Εφαρμογών

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ο Τομέας Πληροφορικής και Τεκμηρίωσης καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής στο Μάρκετινγκ, των μεθόδων ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων με χρήση υπολογιστή, της ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών και έντυπης/ηλεκτρονικής διαφήμισης, καθώς και της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής για εξαγωγή και διαχείριση γνώσης, στήριξη αποφάσεων και βελτιστοποίηση της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Υπεύθυνος Τομέα: Δρ.Καραπιστόλης Δημήτριος, Καθηγητής Μέλη:

 • Δρ. Σταλίδης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Δρ. Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Εφαρμογών