Η ορκωμοσία του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης στις 19-6-2013, θα πραγματοποιηθεί σε 2 ομάδες. Η πρώτη στις 11:00 και η δεύτερη στις 11:45. Παρακαλούνται ολοι οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν να καλέσουν τη Γραμματεία για να ενημερωθούν σε ποια ομάδα θα συμμετέχουν.

ΟΛΟΙ οι φοιτητές θα προσέλθουν στη Γραμματεία 45 λεπτά πριν την ώρα ορκωμοσίας τους, με το βιβλιάριο σπουδών τους (όσοι δεν το έχουν ήδη καταθέσει) και ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ!!!!!