Η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος του Β’ εξαμήνου «Χρηματοοικονομική Λογιστική» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27/6, στα ακόλουθα τμήματα και ώρες.

Α/Α Ώρα εξέτασης Αυτοί που ανήκουν στο
1 9:00-9:30 Τμήμα Τρίτης 13:45
2 9:30-10:00 Τμήμα Τρίτης 16:00
3 10:00-10:30 Τμήμα Τετάρτης 8:30
4 10:30-11:00 Τμήμα Τετάρτης 10:45
5 11:00-11:30 Τμήμα Τετάρτης 13:00
6 11:30-12:00 Τμήμα Τετάρτης 15:15
7 12:00-12:30 Τμήμα Πέμπτης 10:45

  

Σημειώσεις:

 Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την ημέρα εξέτασης της θεωρίας (δηλαδή την Τρίτη 9/7) όπου σε νέα ανακοίνωση που θα αναρτηθεί θα αναφέρονται τα τμήματα και οι ώρες

Ο κάθε φοιτητής θα προσέρχεται αποκλειστικά και μόνο στο τμήμα που ανήκει και στην ώρα προσέλευσης του. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα εξετάζεται.