Η ύλη των εξετάσεων του μαθήματος «Εισαγωγή στη Διαφήμιση» περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1-8 του βιβλίου του Γιώργου Χ. Ζώτου «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ».

 Ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ

 Γιώργος Κοκκίνης