Λόγω της 24ης απεργίας που εξήγγειλε η ΟΣΕΠ ΤΕΙ, οι εξετάσεις αύριο 18-9-2013 αναβάλλονται.