Λόγω συνέλευσης του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων την Τρίτη 3/12 στις 9:00, το πρωινό τμήμα (8.30-11.45) των Ασκήσεων Πράξης του μαθήματος Διοίκηση Μάρκετινγκ θα πραγματοποιηθεί μαζί με το δεύτερο τμήμα (12.15-14.30)

Από το εργαστήριο

Αντωνία Δελησταύρου

Καθ. Εφαρμογών