Το πρόγραμμα παρουσιάσεων πτυχιακών εργασιών για τηνπερίοδο Δεκεμβρίου 2013.