Οι ημερομηνίες παραλαβής νέων καρτών σίτισης είναι από Δευτέρα 16-12-2013
έως και Παρασκευή 20-12-2013.