Η εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος «Εισαγωγή στην Πληροφορική»  της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014 στο εργαστήριο 118. Η ώρα προσέλευσης των  φοιτητών στις εξετάσεις θα ανακοινωθεί ξεχωριστά με νέα ανακοίνωση που  θα αναρτηθεί την 2η εβδομάδα του Ιανουαρίου.