Οι σημειώσεις για τη θεωρία του μαθήματος «Εισαγωγή στην Πληροφορική»  της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να κατέβουν από εδώ
(http://www.eng.auth.gr/~casim/computers.htm).

Τα αρχεία των ασκήσεων του εργαστηρίου του μαθήματος «Εισαγωγή στην  Πληροφορική» της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν οι  φοιτητές να τα κατεβάσουν συμπιεσμένα από εδώ
(http://www.eng.auth.gr/~casim/computers.htm).