Η 1η εξέταση του εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δεδομένων (Access) θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες Δευτέρα 13/1/2013 και Τετάρτη 15/1/2013 σε τροποποιημένα τμήματα. Οι φοιτητές μπορούν να βρουν το τμήμα στο οποίο θα εξεταστούν στη σελίδα του μαθήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: δε θα γίνουν δεκτοί φοιτητές σε διαφορετικό τμήμα από αυτό στο οποίο έχουν ενταχθεί.

 

Ο διδάσκων

Γιώργος Σταλίδης