Η 1η εξέταση του εργαστηρίου για τασ τμήματα Πέμπτης 11.30-13.00, Πέμπτης 13.00-14.30 και Πέμπτης 14.30-16.00 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 σε νέα τμήματα και ώρες που θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Η προθεσμία παράδοσης της εργασίας του εργαστηρίου για τα τμήματα Πέμπτης 11.30-13.00, Πέμπτης 13.00-14.30 και Πέμπτης 14.30-16.00 είναι την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014, ώρα 22.00.

Η εργασία πρέπει να αποσταλεί με email σε αρχείο MS-word (έκδοση ως 2007) στη διεύθυνση datan.mkt@gmail.com