Η ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης αποφάσισε να υλοποιήσει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης που απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής της ακαδημαϊκής κοινότητας στις διαδικασίες Διασφάλισης της Ποιότητας και την ενίσχυση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας στο ΑΤΕΙΘ.

Οι στόχοι της διοργάνωσης του Προγράμματος είναι:

 

 1. Παρουσίαση των εξελίξεων στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
 2. Παρουσίαση της εθνικής στρατηγικής όσον αφορά στη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
 3. Παρουσίαση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας στο ΑΤΕΙΘ όπως εφαρμόζεται από το 2010-2011
 4. Παρουσίαση των διαδικασιών που αφορούν στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΤΕΙΘ
 5. Καταγραφή προβληματισμών και προτάσεων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΤΕΙΘ

 

Τα Σεμινάρια Επιμόρφωσης που περιλαμβάνουν:

 

 • Παρουσίαση της σημασίας της προσήλωσης στη Διασφάλιση της Ποιότητας
 • Παρουσίαση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας
 • Παρουσίαση των Ερωτηματολογίων συλλογής στοιχείων και Οδηγιών συμπλήρωσης
 • Συζήτηση
 • Αξιολόγηση του Σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες
 • Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

 

 Το σεμινάριο για τους Φοιτητές του ιδρύματος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 στο νέο αμφιθέατρο της ΣΕΥΠ από τις 13:00 έως τις 15:00

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.