Το μάθημα ασκήσεων Στατιστικής της Τετάρτης 14 Μαϊου, ώρα 13.45 δε θα πραγματοποιηθεί. Παρακαλούνται οι φοιτητές αυτού του τμήματος να παρακολουθήσουν εκτάκτως αυτήν την εβδομάδα στα τμήματα της Πέμπτης ώρα 9.15 ή ώρα 10.45.

Ο διδάσκων

Γιώργος Σταλίδης