Στα εργαστηριακά μαθήματα Ανάλυσης Δεδομένων παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός απουσιών με αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές να χάνουν το εξάμηνο και με επιπλέον κίνδυνο να καταργθούν τα τμήματά τους λόγω μικρής προσέλευσης.

Για το λόγο αυτό, την Τρίτη 21 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί μάθημα αναπλήρωσης, αντί του προγραμματισμένου μαθήματος, ώστε οι φοιτητές που απουσίασαν επανηλημένα, να καλύψουν τα κενά τους και να πιστωθούν με μια παρουσία. Οι υπόλοιποι φοιτητές που δεν απουσίασαν στα τελευταία μαθήματα δεν έχουν υποχρέωση να παρακολουθήσουν αυτό το μάθημα.

Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί για όλους σε ένα μόνο τμήμα, Τρίτη 21/4, ώρα 10.45 (στις 10.48 κλείνει η πόρτα).

Ο διδάσκων
Γ. Σταλίδης