Η διεξαγωγή του παραπάνω μαθήματος Ημέρας Πέμπτης 30/4/2015 και ώρας 11.30-13.00 θα καθυστερήσει λόγω της συνέλευσης του τμήματος.

Η διδάσκουσα
Ε. Κωνσταντινίδου