Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην 1η Εβδομάδα Οικονομίας & Πολιτισμού (25/5 έως 29/5), μπορούν να παραλάβουν τη βεβαίωση συμμετοχής τους, από το Σπουδαστήριο της ΣΔΟ, στο κτίριο των Τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης και Μάρκετινγκ, στον 1ο όροφο.

Απαραίτητα θα πρέπει να έχουν μαζί τους, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο) ή Βιβλιάριο Σπουδών, ώστε να πιστοποιούνται τα στοιχεία τους.

Η οργανωτική επιτροπή