Οι φοιτητές που θα παρουσιάσουν πτυχιακή εργασία πρέπει την ημέρα της παρουσίασής τους, πριν την παρουσίαση, να:

1. προσέλθουν στη Γραμματεία για να παραλάβουν το βαθμολόγιο και ταυτόχρονα
2. να καταθέσουν στη Γραμματεία CD με την πτυχιακή τους (1 για τον κάθε φοιτητή για την Γραμματεία, και 1 για την κεντρική βιβλιοθήκη (αν πρόκειται για ομάδα 1 όλη η ομάδα),
3. να έχουν μαζί τους ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ βιβλιάριο σπουδών,
4. να ξέρουν τον τίτλο της εργασίας στα Αγγλικά.