Πρόγραμμα παρουσίασης πτυχιακών περιόδου Ιουνίου 2015.