Το πρόγραμμα εξετάσεων επαναληπτικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 για το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης.