Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξετάσεων της επαναληπτικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Μάρκετινγκ.