Όσοι φοιτητές είναι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος θα μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αιτήσεις μέχρι τα τέλη Ιουνίου για την έκδοση Πιστοποιητικού Καλής Επίδοσης (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΣΤΑ ΜΙΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ), εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.
Το Πιστοποιητικό Καλής Επίδοσης είναι απαραίτητο για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος 2016 (που αφορά στο ακαδ. έτος 2014/15).
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μετά την απόκτηση του εκκαθαριστικού σημειώματος του οικονομικού έτους 2016 (για τα εισοδήματα του 2015).