Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της 1ης εξέτασης του εργαστηρίου στη σελίδα του μαθήματος.

Οι φοιτητές που δεν πέτυχαν τη βάση του 5 στην εξέταση καλούνται σε επαναληπτική εξέταση την Τρίτη 21/6/2016, ώρα 10.30. Οι φοιτητές που δεν πέτυχαν τη βάση του 5 στην εργασία, καλούνται να στείλουν τη βελτιωμένη εργασία τους μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 20/6/2016.