Η ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ»
ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:
ΒΙΒΛΙΟ ΖΩΤΟΥ Γ. «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ»
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 16,18,19