Το πρόγραμμα παρουσίασης πτυχιακών περιόδου Ιουνίου 2016