Η Β΄ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/6/2016 ΩΡΑ 9.30
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΘ. 1
Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ
Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ