Οι αιτήσεις για την παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2016, θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 05-09-2016 έως Παρασκευή 16-09-2016 στη Γραμματεία του Τμήματος.
Η αίτηση θα πρέπει να έχει την υπογραφή του επιβλέποντα Καθηγητή πριν την κατάθεσή της στη Γραμματεία.