Κατά τις εξετάσεις της θεωρίας του μαθήματος Ανάπτυξης Πολυμεσικών Εφαρμογών, επιτρέπεται σε όλους τους φοιτητές να έχουν μαζί τους το διανεμόμενο και όποιο άλλο βιβλίο επιθυμούν, καθώς και εκτυπωμένες τις διαφάνειες και βοηθητικές σημειώσεις του μαθήματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου εντύπου ή χειρόγραφων σημειώσεων. Απαγορεύεται επίσης η χρήση κινητών τηλεφώνων και η ανταλλαγή εντύπων.
Ο διδάσκων
Γ. Σταλίδης