Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018, να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από:

Πέμπτη  07/9/2017 έως Παρασκευή 15/9/2017.

Επισημαίνεται ότι:

Δικαίωμα πρακτικής άσκησης έχουν οι φοιτητές/τριες εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης δηλ. βρίσκονται στο 80 τυπικό εξάμηνο σπουδών και έχουν περατώσει τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους (δηλ. 27 μαθήματα), και όλα τα μαθήματα ειδικότητας. Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση ακόμη και αν χρωστούν ένα (1) μάθημα ειδικότητας.

Επίσης, λόγω της μεταβατικότητας του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης, αποφασίσθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 6/21-09-2016 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος η κατάργηση όλων των όρων και των προϋποθέσεων που υπήρχαν μέχρι σήμερα για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης με σκοπό την διευκόλυνση των φοιτητών.