Για ανακοινώσεις σχετικά με εγγραφές εργαστηρίων, παρακαλούμε να παρακολουθείτε τον ιστότοπο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Μάρκετινγκ www.ba.teithe.gr .