Δείτε το πρόγραμμα παρουσίασης πτυχιακών εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2017