Οι Φοιτητές του Τμήματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν την Παρασκευή 24/11/2017 από τη Γραμματεία του Τμήματος, λόγω της Ορκωμοσίας του Προπτυχιακού & Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.