Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής Φεβρουαρίου 2018