Οι αιτήσεις για παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών περιόδου Φεβρουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 15-01-2018 έως Παρασκευή 26-01-2018 στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η αίτηση θα πρέπει να έχει την υπογραφή του επιβλέποντα Καθηγητή πριν την κατάθεσή της στη Γραμματεία.