Για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 Ο/Η κάθε Φοιτητής/τρια θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων.

Αναλυτικά τα χρονικά διαστήματα των δηλώσεων ορίζονται ως εξής:

Από Δευτέρα 26/02/2018 έως Κυριακή 04/03/2018 Δήλωση Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2017-2018

Από Πέμπτη 08/03/2018 έως Κυριακή 18/03/2018 Τροποποιητικές Αρχικών Δηλώσεων

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
  • Μετά την ολοκλήρωση και αποστολή της δήλωσης οι φοιτητές θα πρέπει να την εκτυπώσουν και να τη φυλάξουν στο προσωπικό τους αρχείο.
  • Η προσκόμιση της εκτυπωμένης δήλωσης μαθημάτων καθώς και η σφράγιση του βιβλιαρίου σπουδών έχουν καταργηθεί.
  • Φοιτητές οι οποίοι δεν οφείλουν μαθήματα που προσφέρονται στο χειμερινό εξάμηνο και βρίσκονται σε πρακτική άσκηση ή στην εκπόνηση πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να υποβάλλουν κενή δήλωση.
  • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο   9ο ο εξάμηνο  και άνω πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που οφείλουν (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου) προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις στις εμβόλιμες εξεταστικές περιόδους
  • Η δήλωση μαθημάτων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ. Αν ένας φοιτητής δεν υποβάλλει δήλωση τότε δεν μπορεί να πάρει συγγράμματα, να λάβει μέρος στις εξετάσεις του εξαμήνου και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.